Mo Paule, senior finansiell planerare på Ålandsbanken.

Det är största utmaningen vid flytten utomlands

Det är den största utmaningen

Några tips på vägen

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.