Om ni vill uppdatera inredningen satsa på att se över välkomstytorna – entré och eventuell reception – eftersom det är det första man ser när man kommer in i lokalen.  © Inter IKEA Systems B.V. 2020.

Detaljerna som ger en inbjudande känsla

Anna Andersson, företagsinredare på IKEA.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.