Ylva Johansson/Migranter i Medelhavet. AP

Hoppfullt inför möte om EU:s migrationspakt

EU:s migrationspakt

  • Är kommissionens förslag på ny asyl- och migrationspolitik. Behovet har diskuterats mellan medlemsländerna sedan flyktingkrisen 2015, då de gemensamma reglerna för asylmottagning visade sig fungera dåligt i praktiken.
  • Innehåller inga radikala förändringar, men tydligare regler om hur mottagandet ska gå till. Bland annat om registrering och screening av asylsökande och om hur EU-länderna ska hjälpa varandra.
  • Är fortfarande långt ifrån klar. När ministerrådet kommer överens inleds slutförhandlingar i EU-parlamentet och målet är att de ska vara klara i början av 2024.

Svenska partiers inställning

  • Regeringen (M, KD och L) har under förhandlingarna hållit en linje om stramare migration och ingen tvingande omfördelning av asylsökande.
  • SD sa sig i början av året vara emot en migrationspakt i EU och hotade med regeringskris, men har slutit upp bakom regeringen.
  • Socialdemokraterna säger sig också stå bakom regeringens hållning.
  • Vänsterpartiet är kritiska till pakten och menar att den kan leda till rättsosäkra asylprövningar och att fler kan sättas i förvar.
  • Miljöpartiet har också uttryckt oro för att asylrätten ska urholkas.
Klicka här om innehållet inte laddas.