Valet 2022Opinionsläget

Ny sammanvägning: Här är vinnarna och förlorarna ett år efter valet – “S njuter”

SOCIALDEMOKRATERNA

Mätningen: 37,3 procent
Valresultatet: 30,3 procent
Efter ett svidande valnederlag och ett historiskt sett svagt resultat på 30,3 procent har opinionsstödet varit stigande i fler månader, till dagens 37,3 procent.
– De njuter av att vara i opposition, säger Ekengren Oscarsson.

MODERATERNA

Mätningen: 19,5 procent
Valresultatet: 19,1 procent
Kristerssons parti har legat stabilt omkring 18–20 procent de senaste tolv månaderna och får 19,5 procent i sammanvägningen, 0,4 procentenheter högre än i september 2022.
– Moderaterna har lyckats behålla sitt stöd trots ett svårt ekonomiskt läge, koranbränningarna och att Natoprocessen inte varit smärtfri, säger Ahlin Olofsson.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Mätningen: 18,8 procent
Valresultatet: 20,5 procent
Här finns flera faktorer att väga in om man ska bedöma SD:s position, enligt experterna. Jimmie Åkessons parti tappar 1,7 procentenheter och är inte längre näst största parti, men har för första gången fått reell makt.

VÄNSTERPARTIET

Mätningen: 7,5 procent
Valresultatet: 6,75 procent
Ökar knappt 0,8 procentenheter och ligger kvar på en stabil nivå. Inga högre toppar, men behöver inte heller oroa sig för att åka ur riksdagen som det ser ut nu.

CENTERPARTIET

Mätningen: 4,5 procent
Valresultatet: 6,71 procent
Tappar ordentligt och ligger på låg nivå historiskt. Har svårt att navigera i den nya rollen, enligt Demoskops analytiker.
– De vill visa att de är i opposition, men samtidigt inte fullt ut en del av partierna på vänsterkanten.

MILJÖPARTIET

Mätningen: 4,2 procent
Valresultatet: 5,08 procent
Har legat sämre till under året, men tappar nästan en procentenhet i förhållande till valresultatet. Ett av fyra partier som ligger illa till när det nu ska väljas ett nytt språkrör. Men det är inget rent partiledarbyte, betonar Pelle Ahlin Olofsson.
– Det gör det svårare att göra en större kursändring av deras politik.

KRISTDEMOKRATERNA

Mätningen: 3,5 procent
Valresultatet: 5,34 procent
Skulle tillsammans med L åka ur riksdagen om det vore val i dag. Partiet som plågas mest av att ligga under spärren, enligt Ekengren Oscarsson. Har haft en tuff tid i och med debatten om brutna vallöften.

LIBERALERNA

Mätningen: 2,9 procent
Valresultatet: 4,61 procent
Ligger klart under fyraprocentsspärren och hade, liksom ett par andra småpartier, inte varit i riksdagen om det inte vore för stödrösterna i fjolårets val, säger statsvetaren.

Opinionsläget just nu

Stödet för regeringsunderlagen

Utveckling de senaste tolv månaderna

De ingår i senaste Omnipoll

Demoskop, 7 september. Mätningen publicerades i Aftonbladet. Totalt 2 462 intervjuer genomfördes mellan 21 augusti och 5 september. Utgör 30 procent av Omnipoll.
Sifo, 7 september. Mätningen publicerades av SVT Nyheter. Totalt 3 000 intervjuer genomfördes mellan 21 och 3 september. Utgör 35 procent av Omnipoll.
Ipsos, 29 augusti. Mätningen publicerades i DN. Totalt 1 643 intervjuer genomfördes mellan 15 och 27 augusti. Utgör 15 procent av Omnipoll.
Novus, 25 augusti. Mätningen publicerades i SvD och GP. Totalt 3 319 intervjuer genomfördes mellan 1 och 20 augusti. Utgör 16 procent av Omnipoll.
Sentio, 17 augusti. Mätningen publicerades av Nyheter Idag. Totalt 906 intervjuer genomfördes mellan 10 och 15 augusti. Utgör 5 procent av Omnipoll.
Omnipoll sammanväger alla mätningar om det svenska opinionsläget. Vi tar hänsyn till två faktorer: tid sedan mätningen genomfördes och antalet intervjuer. När nya mätningar tillkommer får äldre mätningar omedelbart mindre tyngd. Efter 30 dagar påverkar en mätning inte längre Omnipoll.
Frågor? Tankar? Reaktioner? Mejla omnipoll@omni.se.

Metodbeskrivning

Omnipoll är en sammanvägning av samtliga opinionsmätningar som genomförs av det svenska opinionsläget. Mätningar från SCB, Sifo, Novus, Ipsos, Demoskop, Sentio och Skop ingår i underlaget.
Sammanvägningen tar hänsyn till två faktorer: tid sedan mätningen genomfördes samt antalet intervjuer. En mätning har alltså som mest effekt på Omnipoll när den är helt ny, och har sedan en avtagande effekt i takt med att nya mätningar publiceras. Efter 30 dagar påverkar en mätning inte längre Omnipoll.
Det övergripande syftet är att visa vilket parti svenskarna skulle rösta på om det var val i dag. Upplägget är dynamiskt, vilket innebär att varje ny publicering av en väljarbarometer genererar en uppdaterad Omnipoll. Det innebär i praktiken att Omnipoll alltid är uppdaterad med de allra senaste opinionssiffrorna.
Opinionsinstitutet Demoskop har hjälpt Omni att ta fram modellen för sammanvägningen, som ser ut som följer:
1. Vikten för antalet intervjuer beräknas som ett tal mellan 0 och 1. Siffran visar hur tungt det enskilda institutets intervjuer väger i förhållande till det totala antalet intervjuer som för närvarande ingår i Omnipoll. En mätning med fler genomförda intervjuer kommer alltså att väga tyngre i sammanvägningen.
2. Vikten för aktualiteten beräknas som ett tal mellan 0 och 1. Siffran avgörs av tiden mellan datainsamlingen och senaste gången Omnipoll uppdaterades. Dagen för datainsamlingen är satt till den angivna fältperiodens mittersta dag. Här används linjärt avtagande vikt.
Dessa två vikter – antalet intervjuer och tiden – kombineras sedan till en totalvikt. Ju högre vikt en mätning har, desto större påverkan på Omnipoll.
Klicka här om innehållet inte laddas.