Magdalena Andersson. Christine Olsson/TT

S backar i ny mätning – men är störst bland män

Resultatet av undersökningen

Andel av väljarstödet i procent (förändring sedan förra mätningen inom parentes):
V: 8,1 procent (+0,1)
S: 34,5 procent (-0,8)
MP: 3,3 procent (+0,2)
C: 4,9 procent (oför.)
L: 3,2 procent (-0,1)
KD: 4,0 procent (oför.)
M: 21,2 procent (+0,6)
SD: 18,9 procent (oför.)
Övriga: 1,9 procent (-0,1)

Så genomfördes undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 395 intervjuer under perioden 25 maj – 7 juni 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:
“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs mer

Klicka här om innehållet inte laddas.