Bevaka
Shanghai

Moskva är en av framtidens ”toppstäder” enligt konsultfirman AT Kearney.  Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Här är städerna som är viktigast i världen 2035

I diskussionen om framtidens städer talar man ofta om befolkningsmängden, men inte lika ofta om vilka städer som kommer att ha störst inflytande när det gäller ekonomi och innovation, eller när det handlar om att erbjuda invånarna ett bra liv.

Business Insider uppmärksammar att den Chicagobaserade konsultfirman AT Kearney har tittat på alla de här delarna, och med utgångspunkt från det tagit fram en lista på de städer som man anser kommer att vara morgondagens ”toppstäder”. Stockholm placerar sig på en niondeplats (klart högst av de nordiska huvudstäderna) och på första plats hamnar San Francisco, som följs av New York och Paris. AT Kearny skriver att innovationsnivån i den amerikanska ”techhuvudstaden” innebär att man sannolikt kommer att trona högst på listan under många år.

Visual Capitalist skriver om en undersökning som Oxford Economics låtit genomföra, där man tittat på vilka städer som kommer att vara ”de viktigaste i världen” år 2035, både när det handlar om ekonomins storlek och den förväntade tillväxten.

När det gäller den förstnämnda parametern så placerar sig New York i topp före Tokyo, Los Angeles, London, Shanghai, Peking, Paris, Chicago, Guangzhou och Shenzhen.

När det gäller tillväxten ser det annorlunda ut. Där hamnar indiska Bangalore högst med en förväntad årlig tillväxt på 8,5 procent. Dhaka kommer på andraplats och följs av Bombay, Delhi, Shenzhen, Jakarta, Manilla, Tianjin, Shanghai och Chongqing.

Visual Capitalist påpekar att mycket fortfarande kan komma att förändras när det gäller de variabler som ligger till grund för prognosen.

29 apr