AMFANNONS

Tips: Så här kan du välja fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Aktiv förvaltning innebär självständiga beslut

Välj låga avgifter

Aktiv förvaltning till en låg avgift

Per Wiklund på AMF.
Per Wiklund på AMF.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.